Sản phẩm mới

Chính sách thanh toán

  26/05/2016

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Thanh toán bằng tiền mặt:

Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt khi nhận sản phẩm.


 

 

Bình luận